Årsmelding for NMK Follo

2016 har vært er meget godt år for NMK Follo (i alle fall frem til november, men det skal vi komme tilbake til). NMK Follo har i løpet av 2016 fortsatt den gode utviklingen fra 2015. Medlemstallet er positivt (211), og andelen aktive medlemmer er stigende. Flere år med bevisst fokus på rekruttering av nye medlemmer gir nå god effekt. Ikke bare i form av antall medlemmer som utløser lisens, mens også ved at vi i 2017 for første gang på flere år sannsynligvis kan stille flere lag i lag-NM.

I 2016, som året før der og årene før der igjen, var banesaken en stor og viktig sak som preget de fleste styremøtene. Styret kan melde om at fremdriften på det aktuelle området er meget positiv. I de kommende årene er det viktig å legge et godt økonomisk grunnlag for driften av banen. Det venter store investeringer i infrastruktur.

Økonomien i klubben er i positiv utvikling, ikke minst takket være et solid overskudd fra Gultvedt Grand Prix 2016. Det er dette arrangementet som mer eller mindre alene sørger for at klubben går med overskudd. I årene som kommer, er det viktig at klubben fortsetter å bygge egenkapital. Styret mener klubben i større grad må finne inntektskilder som kan bringe kroner i kassa. Dette må bli et viktig og prioritert arbeid for styret i 2017.

Som nevnt gikk Gultvedt Grand Prix 2016 som smurt. Men dette arrangementet krever betydelig dugnadsinnsats. Styret registrerer at det er behov for at flere engasjerer seg i forberedelsene til GGP. I overkant av 300 førere stilte til start i 2016. Dette var tett på rekord. Samtidig var sponsorinntektene på godt over 150 000 kroner. Dette var også rekord. Det var også positivt å registrere at salgsgata var lengre enn noen gang – nok en rekord.
Styret mener selv at styret har gjort en perfekt jobb i 2016. Stemningen i styret er upåklagelig, noe som kanskje skyldes bollene til styrets faste vertinne. Styret uttrykker håp om at det fortsetter på samme måte i 2017.

Alle piler peker oppover for NMK Follo. Men det er ikke godt nok for våre venner i idrettsbyråkratiet. Sent i 2016 fikk vi tydelig krav om å gjennomføre ekstraordinært årsmøte. Det var nemlig påvist mangel på kvinnelige medlemmer i styret. Det er naturligvis å beklage. Styret innkalte derfor til ekstraordinært årsmøte hvor vi fikk valgt nytt styre med riktig antall kvinner.

Styret vil også fremover sørge for at NMK Follo i større grad er representert på idrettsting etc.
Styret takk for godt samarbeid med klubbens medlemmer i 2016. Styret er av den oppfatning at klubben for tiden er godt drevet, med sunn økonomi og god aktivitet.

Hilsen Styret